Search
Close this search box.

ז'אק ז'אנו

יצירות

עבודות מקור
אטלס
10,500.00
הדפסים

אודות

נולד בפאס שבמרוקו, עלה לארץ בגיל צעיר והשתקע בשלומי.
בוגר האקדמיה בצלאל.

ז'אנו יוצר בעבודותיו דגמים של קברים ובתי כנסת מברזל חלוד ומתפורר, ספרים בלויים, שעווה מותכת, נרות זיכרון וחומרים נוספים. כל אלו מתמזגים לכדי עיצוב פיסולי המחייה את האלמנטים השונים ומעניק להם תוקף דתי ואמנותי כאחד.

תמונות הצדיקים והדיוקנאות שעשה ז'אנו הם מעין ניסוי בקסם מעשי, תוך העלאת שאלות לגבי זהות וקשר עם מסורת פולחנית פופולרית. ביצירות בהשראת טיול למרוקו, ארץ הולדתו של האמן, משתקף הפולקלור הפופולרי גם דרך ראייה פוסט-אוריינטליסטית, נקייה מכל אקזוטיות.

עבודות ה'מסע' שלו – מריצות שבהן עורמים ספרים או מאמרי פולחן, כמו גם יצירותיו המבוססות הו כיסאות גלגלים – אינן מבטאות מסע הנגזר מנוסטלגיה עמוקה לעבר הגולה ובעקבות 'דור השממה'. , אלא מסע פנימי של חקר עצמי.

כך, יצירתו של ז'אנו נשענת על עולם המסורת היהודית, ובחפציו מטושטש לעתים הגבול בין חפץ אסתטי לקסום. ״הסטודיו שלי הוא כמו בית כנסת. שם אני מתפלל לאלוהים שיעזור לי למצוא את האמת שלי, כדי שאוכל להיות אחד עם מה שאני עושה', מעיד האמן.

פריסת החפצים של יאנו מהעולם הדתי אינה אקט של הכרה אלא אקט של הכלאה, המצביע על הקושי להציב את המסורתיות בתוך מסגרת סוציולוגית מוגדרת. קושי זה נובע מסירובם של יהודים ממדינות ערב להסווג לפי הקטגוריות האירופיות של 'דתיים' ו'חילונים'. על רקע זה מצליחה עבודתו של יאנו לתפוס הכלאה מורכבת בין דת לחילוניות, ולא רק להחליף אחת מהן בשניה. בכך, למעשה, טמון כוחו האמיתי.

– קטעים מתוך: דיוויד שפרבר, ז'אק ז'אנו: הכלאה מורכבת בין דת וחילוניות.

לקריאה נוספת

לימודים
1971-75 "בצלאל" ירושלים

פרסים
1989 פרס להשלמת עבודה, משרד החינוך והתרבות
1991 פרס בינלאומי, קריית האומנים הבינלאומית – "הסיטה", פריז, צרפת
1994 פרס ליוצרים בתחומי האמנויות הפלסטיים, משרד המדע והאמנויות
1996 פרס ע"ש שושנה ומרדכי איש-שלום ז"ל על תרומה מיוחדת לאמנות, עיריית ירושלים, ירושלים
2000 פרס ראש הממשלה ליצירה
2001 פרס ליוצרים בתרבות יהודית, משרד החינוך והתרבות
2006 פרס עידוד היצירה, משרד המדע התרבות והספורט

תערוכות נבחרות
2009 סופרסתם – הצבה עברית
2011 פריש מיש
2015 יסודות
על יד דוכן העדים
2017 עקרון הסופרפוזיציה

פסלים במרחב הציבורי
כיכר ניו-יורק – ירושלים
כביש חולון בת-ים
תחנת רכבת הרצליה
יד לבנים – הרצליה
גן הפסלים של פארק דהאן – אונ' בר אילן
בית חולים תל השומר
גן הפסלים בפארק התעשיתי – תפן